Croeso i Ganolfan Fusnes yr Orbit

Mae Canolfan Fusnes yr Orbit yn cynnig gwasanaethau busnes eang i fusnesau ym Merthyr Tudful

Wedi ei leoli yng nghalon De Cymru ar goridor yr A470, yn agos i gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus mae Canolfan Fusnes yr Orbit yn lleoliad canolog rhwng de a gogledd Cymru. Rydym yn cynnig cyfleusterau cynadledda modern yn cynnwys technoleg cyfarfodydd hybrid a swyddfeydd bach a mawr. Rydym yn deall y gall trefnu cynhadledd bwysig fod yn straen ac mae gennym dîm proffesiynol ymroddedig er mwyn sicrhau bod eich digwyddiad yn llwyddiant


Mae Canolfan Fusnes yr Orbit yn cynnig swyddfeydd ar gyfer pob math a maint busnes, gyda chefnogaeth busnes a rhwydwaith fusnes. Bydd lle a chyfleusterau i ddatblygu eich busnes i’w lawn botensial.


Mae cyfleusterau cynadledda, ystafellloedd hyfforddi a chyfarfod ar gael i bob busnes. Mae’r rhestr yn hirfaith. Mae pob elfen yma er mwyn tyfu eich busnes!

Digwyddiadau