Croeso i Ganolfan Fusnes yr Orbit

Mae Canolfan Fusnes yr Orbit yn cynnig gwasanaethau busnes eang i fusnesau ym Merthyr Tudful

Wedi ei leoli yng nghanol De Cymru ar yr A470, mae Canolfan Fusnes yr Orbit yn cynnig y cyfleusterau cynadledda diweddaraf ar gyfer pob math o gyfarfod gyda staff ymroddedig a phroffesiynol i gynorthwyo ac ateb pob angen.


Mae Canolfan Fusnes yr Orbit yn cynnig swyddfeydd ar gyfer pob math a maint busnes, gyda chefnogaeth busnes a rhwydwaith fusnes. Bydd lle a chyfleusterau i ddatblygu eich busnes i’w lawn botensial.


Mae cyfleusterau cynadledda, ystafellloedd hyfforddi a chyfarfod ar gael i bob busnes. Mae’r rhestr yn hirfaith. Mae pob elfen yma er mwyn tyfu eich busnes!

Digwyddiadau