Croeso i Ganolfan Fusnes Orbit

Mae Canolfan Fusnes Orbit yn cynnig amrywiaeth fawr o wasanaethau busnes ym Merthyr Tudful

Mae’r amser wedi hen fynd o gyfarfod cleientiaid mewn gwestai a brwydro i gael sgwrs gyfrinachol a manwl yng nghanol y twrw. A’r peth olaf yr ydym am ei wneud yw gwahodd darpar gwsmeriaid neu gyflenwr i’n cartref, a rhoi portread amhroffesiynol o’n busnes.

Mae gan Ganolfan Fusnes Orbit swyddfeydd ar gyfer busnesau o bob lliw a llun - busnesau newydd a rheiny sy’n cynyddu! Mae cymorth busnes ar gael ar y safle, ynghyd a rhwydwaith fusnes naturiol, a chyfleusterau i ddatblygu eich busnes i'w lawn botensial.

Ar gael hefyd i fusnesau – adnoddau cynadleddau, ystafelloedd hyfforddi a chyfarfod – mae’r rhestr yn ddiddiwedd. Mae’r holl gyfleusterau yma sydd angen ar eich busnes i lewyrchu!

Mae Canolfan Busnes Orbit mewn lleoliad gwych, wrth ochr yr A470, sy’n darparu mynediad da at yr M4, a sydd dim ond 30 munud o Gaerdydd. Hefyd, mae'n agos at ffordd yr A465, prif-wythien i Ganolbarth a Gorllewin Cymru. Yng nghanol Merthyr Tudful, wrth ymyl adeilad newydd Llywodraeth Cynulliad Cymru a gyferbyn â Pharc Hamdden Rhydycar.

Mae’r Canolfan Fusnes mewn sefyllfa ddelfrydol ar gyfer pob math o drafnidiaeth-ffyrdd, rheilffyrdd (pellter cerdded o orsaf drenau Merthyr neu taith tacsi fyr ar gyfer y llai egnïol), bysiau, beiciau ar droed (yn gyfagos i lwybr cerdded a beicio hyfryd Llwybr Taf ). Parcio diogel ac am ddim ar y safle ar gael i'n holl ddefnyddwyr.

Cynadleddau

Swyddfeydd wedi eu gwasanaethu

Ystafelloedd Cyfarfod

Busnesau Newydd

Rhai o'n nifer o gyfleusterau

Tysteb

Mae Tîm Iechyd Cwm Taf wedi defnyddio Canolfan Busnes Orbit i gynnal cynadleddau rhanbarthol ers iddo agor yn 2008. Mae safon uchel y cyfleusterau ynghyd â hwylusrwydd y lleoliad, a’r cyfraddau fforddiadwy wedi ein gweld ni’n dychwelyd dro ar ôl tro.

Tîm Iechyd Cwm Taf

Canolfan Busnes Orbit.

Darparu gwasanaethau busnes i gwmnïau ar draws De Cymru

Edrychwch ar ein fideo!

Dylunio gwe gan CP Creative