Welcome to the Orbit Business Centre

Mae Canolfan Fusnes Orbit yn cynnig amrywiaeth fawr o wasanaethau busnes ym Merthyr Tudful

Mae’r amser wedi hen fynd o gyfarfod cleientiaid mewn gwestai a brwydro i gael sgwrs gyfrinachol a manwl yng nghanol y twrw. A’r peth olaf yr ydym am ei wneud yw gwahodd darpar gwsmeriaid neu gyflenwr i’n cartref, a rhoi portread amhroffesiynol o’n busnes.

Mae gan Ganolfan Fusnes Orbit swyddfeydd ar gyfer busnesau o bob lliw a llun - busnesau newydd a rheiny sy’n cynyddu! Mae cymorth busnes ar gael ar y safle, ynghyd a rhwydwaith fusnes naturiol, a chyfleusterau i ddatblygu eich busnes i'w lawn botensial.

Are gael hefyd i fusnesau – adnoddau cynadleddau, ystafelloedd hyfforddi a chyfarfod – mae’r rhestr yn ddiddiwedd. Mae’r holl gyfleusterau yma sydd angen ar eich busnes i lewyrchu!​

Mae Canolfan Busnes Orbit mewn lleoliad gwych, wrth ochr yr A470, sy’n darparu mynediad da at yr M4, a sydd dim ond 30 munud o Gaerdydd. Hefyd, mae'n agos at ffordd yr A465, prif-wythien i Ganolbarth a Gorllewin Cymru. Yng nghanol Merthyr Tudful, wrth ymyl adeilad newydd Llywodraeth Cynulliad Cymru a gyferbyn â Pharc Hamdden Rhydycar.

Mae’r Canolfan Fusnes mewn sefyllfa ddelfrydol ar gyfer pob math o drafnidiaeth-ffyrdd, rheilffyrdd (pellter cerdded o orsaf drenau Merthyr neu taith tacsi fyr ar gyfer y llai egnïol), bysiau, beiciau ar droed (yn gyfagos i lwybr cerdded a beicio hyfryd Llwybr Taf ). Parcio diogel ac am ddim ar y safle ar gael i'n holl ddefnyddwyr.

Cynadleddau

Swyddfeydd wedi eu gwasanaethu

Ystafelloedd Cyfarfod

Busnesau Newydd

Some of our many facilities

Testimonial

Cwm Taf Health Team has used the Orbit Business Centre to host regional conferences since it opened in 2008. the high standard of facilities along with the accessibility of the location, and the affordable rates have resulted in us returning time and again.

Cwm Taf Health Team

The Orbit Business Centre.

Providing Business Services to Companies across South Wales

Check out our videos!

Web Design by CP Creative