Croeso : Welcome

Briwsion

Briwsion

Pan fyddwch yn defnyddio Gwefan CBSMT bydd CBSMT yn storio briwsion (cookies) ar eich cyfrifiadur er mwyn hwyluso ac addasu eich defnydd o'n gwefan. Mae briwsion yn ffeiliau testun bach a osodir ar eich cyfrifiadur gan wefannau y byddwch yn ymweld â nhw. Mae defnydd eang o rain er mwyn sicrhau bod gwefannau yn gweithio, neu weithio'n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion y safle. Mae CBSMT yn defnyddio briwsion i roi gwybodaeth ddienw gyfanredol ar sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan ni ac i'n helpu i wybod beth maent yn ei chael yn ddefnyddiol a diddorol ar ein gwefan.

Nid yw CBSMT yn storio gwybodaeth bersonol megis cyfeiriadau e-bost neu fanylion eraill yn y briwsionyn.

Mae mwyafrif o borwyr y we yn cael eu sefydlu i dderbyn briwsion. Os nad ydych yn dymuno derbyn briwsion, efallai y byddwch yn gallu newid gosodiadau eich porwr gwe i wrthod pob briwsionyn neu roi gwybod i chi bob tro mae briwsionyn yn cael ei ddanfon i'ch cyfrifiadur, a rhoi dewis i chi a ddylid ei dderbyn neu beidio. Nid yw CBSMT yn gorfodi'r defnyddiwr i alluogi’r briwsion ar eu cyfrifiadur nhw.

Dylunio gwe gan CP Creative