Cyfleusterau Orbit

Cyfleusterau yng Nghanolfan Busnes Orbit

Yr ydym yn gwerthfawrogi pwysigrwydd hyblygrwydd a dyna pam mae gennym dîm ymroddedig i wrando ar eich gofynion ac i weld sut y gellir eu bodloni. Cewch groeso cynnes iawn gan Maria, ein prif dderbynnydd. O'r funud y cerddwch i mewn, byddwch yn mwynhau croeso cynnes a derbyn y gofal gorau gan ein tîm gwych. Ar y diwrnod byddwn yn gweithio gyda chi i wneud eich digwyddiad yn llwyddiant. Yn wir, byddwn yn gwneud cymaint neu cyn lleied âg sydd angen arnoch chi.

Mae gennym gyfleusterau o'r radd flaenaf, boed yn ein ystafell TG gwych neu daflunyddion HD a siaradwyr integredig yn ein ystafelloedd hyfforddi , neu Wi-Fi am ddim drwy'r adeilad cyfan.


Defnydd Ystafelloedd Canolfan Busnes Orbit- yn ôl ystafell, gyda amrywiadau cynllun

RG27 a 29 wedi cyfuno

RG27

RG29

RF27/28 wedi cyfuno

RF27

RF28

RF03, RG04, RG01

Cyfleusterau TG cyfoes yn ein ystafelloedd cyfarfod a TG

Lle hyblyg ar gyfer cynadleddau a gweithdai

Gall ein hystafelloedd TG cyfoes ddarparu ar gyfer hyd at ddeuddeg o bobl yn ogystal â hwylusydd, ac mae’r pecynnau Windows diweddaraf ar ein cyfrifiaduron Hewlett Packard newydd, sydd wedi eu cysylltu ag argraffydd canolog. Mae taflunydd Promethean yma hefyd gyda Bwrdd gwyn rhyngweithiol.

Llogi Ystafell ar gyfer Cyfarfodydd a Chynadleddau

CyfleusterPris
MenterGymdeithasol Masnachol
Diwrnod LlawnHanner DiwrnodDiwrnod LlawnHanner Diwrnod
Ystafell Gynadledda:
Llawn (150 o fynychwyr)
Hanner (75 o fynychwyr)
£300
£180
£200
£120
£225
£135
£150
£90
Ystafelloedd Cyfarfod
(3 Ystafell; 8 Mynychwr)
£130£25 yr awr£130£25 per hr
Ystafelloedd Hyfforddi
Llawn (60 o fynychwyr)
Hanner (30 o fynychwyr)
£260
£150
£35 yr awr
£25 yr awr
£25 yr awr disgownt hyd at 25% drwy gytundeb
Ystafell Hyfforddi TG
(12 o fynychwyr)
£180£30 yr awrD/D ond
Disgownt 5% 2-3 diwrnod
Disgownt 7.5% 5 diwrnod

  Gofod Swyddfa yng Nghanolfan Busnes Orbit

  Os oes diddordeb gyda chi mewn llogi ystafell neu edrych ar rhai opsiynau arall, byddem wrth ein bodd i glywed gennych.

  To book a viewing or to discuss room rates please complete our enquiry form here.

  Tysteb

  Mae Tîm Iechyd Cwm Taf wedi defnyddio Canolfan Busnes Orbit i gynnal cynadleddau rhanbarthol ers iddo agor yn 2008. Mae safon uchel y cyfleusterau ynghyd â hwylusrwydd y lleoliad, a’r cyfraddau fforddiadwy wedi ein gweld ni’n dychwelyd dro ar ôl tro.

  Tîm Iechyd Cwm Taf

  Edrychwch ar ein fideo!

  Dylunio gwe gan CP Creative