Cymuned Orbit

Cymuned Orbit

Rydym yn gweithio’n galed i ddatblygu ymdeimlad o gymuned yma. Mae adleoli swyddfeydd neu sefydlu swyddfa am y tro cyntaf yn gallu bod yn waith caled. Gwyddom hynny yn iawn, a dyna pam rydym yn gwneud ein gorau glas i groesawu’r holl fusnesau newydd yng Nghanolfan Busnes Orbit a'u helpu i ymgartrefu gyda chyngor a chymorth lle bo angen.

Edrychwch isod ar rai o'n tenantiaid Swyddfa. Cliciwch ar rai o'r logos isod i ymweld â gwefan y cwmni.

Mitchell Meredith

Gwasanaethau cyfrifyddu

TPT Consultancy and Training

Ymgynghorwyr awyrofod

btp Associates

Gwasanaethau cyfrifyddu

Morgan Financial Solutions

Gwasanaethau ariannol

Software Links

Gwasanaethau TG

Valleys Education

Addysgu a gwasanaethau recriwtio

N Gage Rail

Gwasanaethau

TCS Total Care Services

Sector Gofal

Powell Scaffolding

Adeiladu

Phillip Griffiths

Gwasanaethau Arolygu Pensaernïol


Rhai o'n nifer o gyfleusterau

Tysteb

Mae Tîm Iechyd Cwm Taf wedi defnyddio Canolfan Busnes Orbit i gynnal cynadleddau rhanbarthol ers iddo agor yn 2008. Mae safon uchel y cyfleusterau ynghyd â hwylusrwydd y lleoliad, a’r cyfraddau fforddiadwy wedi ein gweld ni’n dychwelyd dro ar ôl tro.

Tîm Iechyd Cwm Taf

Canolfan Busnes Orbit.

Darparu gwasanaethau busnes i gwmnïau ar draws De Cymru

Edrychwch ar ein fideo!

Dylunio gwe gan CP Creative