Cysylltwch â Ni

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych neu galwch mewn i'n gweld

Cyfarwyddiadau i Ganolfan Fusnes Orbit

Gadewch yr A470, trowch ar gyfer Merthyr Tudful (A4102) i gyfeiriad swyddfeydd Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chanolfan Hamdden Rhydycar (nid y troad s’yn cyfeirio at Barc Manwerthu Cyfarthfa)

Ewch i'r chwith ar y gylchfan gyntaf, i gyfeiriad swyddfeydd Llywodraeth Cynulliad Cymru (mae Canolfan Hamdden Rhydycar ar y dde a T-Mobile yn syth o'ch blaen). Trowch i'r chwith ar ôl T-Mobile a dilynwch y ffordd heibio i swyddfeydd Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae hyn yn arwain yn uniongyrchol at y Ganolfan Fusnes Orbit. Mae parcio ar gael

Cysylltu â ni / Contact us

    I consent to this website using and storing my data to respond to my query. We will not share your data with any other organisations.

Tysteb

Mae Tîm Iechyd Cwm Taf wedi defnyddio Canolfan Busnes Orbit i gynnal cynadleddau rhanbarthol ers iddo agor yn 2008. Mae safon uchel y cyfleusterau ynghyd â hwylusrwydd y lleoliad, a’r cyfraddau fforddiadwy wedi ein gweld ni’n dychwelyd dro ar ôl tro.

Tîm Iechyd Cwm Taf

Canolfan Busnes Orbit.

Darparu gwasanaethau busnes i gwmnïau ar draws De Cymru

Edrychwch ar ein fideo!

Dylunio gwe gan CP Creative