Datganiad Preifatrwydd

Datganiad Preifatrwydd

Mae eich hawl i gael preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym yn cydnabod hyn pan ydych yn dewis rhoi gwybodaeth amdanoch chi'ch hun i ni, rydych chi'n ymddiried inni weithredu mewn ffordd gyfrifol.

Sut Ydym yn Amddiffyn ac yn Parchu'r Data

Mae’r datganiad preifatrwydd hwn ddim ond yn cynnwys y gwefannau canlynol:

www.merthyr.gov.uk

www.orbitbusinesscentre.co.uk

Nid ydym yn defnyddio briwsion i gasglu gwybodaeth am ddefnyddwyr ac na fyddwn yn casglu unrhyw wybodaeth amdanoch chi heblaw yr hynny sy'n ofynnol ar gyfer gweinyddu system ein gweinydd gwe.

Fe allai safle www.merthyr.gov.uk gynnwys dolenni i wefannau eraill, a rhai o adrannau Llywodraeth a sefydliadau eraill. Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol dim ond i’n safle ni, felly dylech bob amser fod yn ymwybodol pan fyddwch yn symud i safle arall i ddarllen datganiad preifatrwydd unrhyw wefan sy'n casglu gwybodaeth bersonol.

Nid ydym yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol a roesoch inni i unrhyw safle arall.

Bydd y system yn cofnodi eich cyfeiriad e-bost a gwybodaeth arall a wirfoddolwyd i ni gennych chi. Caiff hyn ei drin fel gwybodaeth berchnogol a chyfrinachol. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer adolygiad mewnol ac i roi gwybod ichi am ddiweddariadau am y safle www.merthyr.gov.uk.

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn gosod fersiwn ddiwygiedig ar y dudalen hon. Drwy adolygu'r dudalen hon yn rheolaidd yr ydych bob amser yn ymwybodol o ba wybodaeth rydym yn ei gasglu, sut y byddwn yn ei ddefnyddio ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill.

Web Design by CP Creative