Croeso i Ganolfan Fusnes Orbit

Mae croeso i chi i edrych ar ddetholiad o dystebau a gawsom gan ein cwsmeriaid

Credwn fod tysteb yn ffordd wych i ddangos llwyddiant y sefydliad a dyna pam yr ydym wedi arddangos detholiad o'n rhai ni isod.

Bwrdd Iechyd  Cwm Taf

“Mae Tîm Iechyd Cwm Taf wedi defnyddio Canolfan Busnes Orbit i gynnal cynadleddau rhanbarthol ers iddo agor yn 2008. Mae safon uchel y cyfleusterau ynghyd â hwylusrwydd y lleoliad, a’r cyfraddau fforddiadwy wedi ein gweld ni’n dychwelyd dro ar ôl tro.

Mae'r tîm gwasanaeth yn dangos y safonau proffesiynol uchaf cyn pob digwyddiad ac ar y diwrnod, yn cynnig cymorth eithriadol ynghyd â chefnogaeth TG llawn.

Mae’r croeso cyfeillgar a hawddgar a roddir i’n staff ac i fynychwyr yn sicrhau y byddwn yn defnyddio yr Orbit ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol”

Cyd-lynydd CULT Cymru, Beth Roberts

"Gweles i Ganolfan Fusnes Orbit ar Google wrth chwilio am leoliad addas ar gyfer seminar cyfryngau cymdeithasol ac roeddwn yn hoffi pa mor broffesiynol, cyfeillgar a chymwynasgar oedd pawb. Mae'n hawdd dod o hyd iddo, mae’r ystafelloedd cynadledda yn fawr, roedd digon o gymorth technoleg da ar gael, ac mae'r ganolfan yn werth ardderchog am arian.

Byddai'n sicr yn argymell y Ganolfan i gydweithwyr a ffrindiau s’yn chwilio am leoliadau yn ne Cymru ac yn sicr byddai’n ei ddefnyddio eto"

CALAN

"Bore da Maria, rwyf yn ysgrifennu i ddiolch i chi a'ch staff am y croeso cynnes a'r gwasanaeth a ddarparwyd i ni ddydd Gwener diwethaf.

Os oedd unrhyw beth yr oedd angen ei gwneud, gwnaethpwyd ef gyda gwên, a mwynhawyd yn arbennig y bwffe gan pawb oedd yn bresennol!!!

Unwaith eto-llawer o ddiolch ".

Lyn Carter

Cynorthwy-ydd i'r Uwch Dîm Rheoli

01792 862437

“GRŴP GWIRFODDOL Y FLWYDDYN” GWOBRAU GWIRFODDOLWYR BAE
ABERTAWE 2013

Rhai o'n nifer o gyfleusterau

Tysteb

Mae Tîm Iechyd Cwm Taf wedi defnyddio Canolfan Busnes Orbit i gynnal cynadleddau rhanbarthol ers iddo agor yn 2008. Mae safon uchel y cyfleusterau ynghyd â hwylusrwydd y lleoliad, a’r cyfraddau fforddiadwy wedi ein gweld ni’n dychwelyd dro ar ôl tro.

Tîm Iechyd Cwm Taf

Canolfan Busnes Orbit.

Darparu gwasanaethau busnes i gwmnïau ar draws De Cymru

Edrychwch ar ein fideo!

Dylunio gwe gan CP Creative